Een pre-employment screening van Mira Recherche & Adviesbureau geeft u meer zekerheid:

Een sollicitant zal zich altijd van zijn beste kant laten zien. Maar kunt u een kandidaat op zijn of haar woord vertrouwen? Geeft het Curriculum Vitae een realistische kijk op het arbeidsverleden? Zijn de opgegeven referenties betrouwbaar?

Onderzoek toont keer op keer aan dat kandidaten het niet zo nauw nemen met de waarheid. Uit een recent gehouden onderzoek bleek zelfs dat 69% van de ondervraagden op een of andere manier had gelogen om aan zijn baan te komen. Soms gaat het daarbij ‘slechts’ om het opleuken van een CV. Vaak gaat het echter veel verder, zoals opleidingen die niet zijn gevolgd of afgerond. En dan hebben we het alleen nog over de zaken die wél op het CV staan, want geen kandidaat zal spontaan melding maken van een crimineel verleden.

Wat is een pre-employment screening?

Voordat een arbeidscontract wordt aangeboden, gaan steeds meer werkgevers de achtergrond van de de toekomstige werknemer na. De pre-employment screening kan, afhankelijk van de geambieerde functie, bestaan uit één of meer onderdelen die van belang worden geacht bij de uit te oefenen functie. Je kan daarbij denken aan:

 • Identiteitscontrole.
 • CV-check.
 • Toetsing sollicitatieformulier.
 • Onderzoek Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Referentieonderzoek.
 • Open Source Intelligence-onderzoek (OSINT).
 • Mass media search.
 • Financieel onderzoek.
 • Interview integriteit.
 • Integriteitstest.
 • Omgevingsonderzoek.

 screenen personeel pre-employment screening antecedentonderzoek detective recherchebureau Brabant Eindhoven .

Wij helpen u ook graag met het:

 • screenen van zakenrelaties.
 • screenen van sollicitanten (pre-employmentscreening).
 • screenen van medewerkers (in-employmentscreening).

Mira Recherche & Adviesbureau heeft specialistische kennis:

Onze maatschappij is gebaseerd op vertrouwen. Integer handelen is dus voorwaarde voor fair zaken doen en eerlijk met elkaar omgaan. Aan de buitenkant kun je niet zien of iemand of een onderneming eerlijk met je belangen om gaat. Daarom is vooraf onderzoek belangrijk om te weten met wie je in zee gaat. Natuurlijk, u kunt veel dingen zelf controleren. Toch is dat iets anders dan het uitvoeren van een gerichte Pre-Employment Screening of screenen van bedrijven. Mira Recherche & Adviesbureau is een door Justitie erkend en geregistreerd onafhankelijk adviesbureau, dat voorziet in de groeiende vraag naar security management en risicobeheersing.

Onze specialistische kennis én de toegang tot specifieke informatiebronnen biedt u meer zekerheid over uw personeel.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.