Aanpak huurfraude:

Het is een feit van algemene bekendheid dat huurfraude veel voorkomt. Mira Recherche & Adviesbureau is gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar huurfraude.

Onderhuur onderzoek huurfraude detective recherchebureau.

Wat is nu eigenlijk woonfraude? De huurder van een woning komt eigenlijk de regels van zijn huurovereenkomst niet na.

Enkele voorbeelden:

  • Onderhuur: de woning wordt onderverhuurd aan familieleden of andere bewoners;
  • Kamerverhuur: er worden kamers verhuurd aan ander bewoners;
  • Overbewoning: er wonen te veel onbekende personen in een te klein huis;
  • Bedrijfsuimte: de woning wordt alleen gebuikt als bedrijf of winkelruimte;
  • Hoofdverblijf elders: de woning wordt door niemand bewoond en is leeg;
  • Hennepteelt: in de woning is een kwekerij, stekkerij of drogerij gevestigd;
  • Prostitutie: de bewoner of huurder verricht seksuele bedrijvigheid in de woning;
  • Drugs: er wordt drugs verhandeld of in grote mate gebruikt door personen;
  • Kraak: de woning is gekraakt, u bent bang voor kraak of er wordt gekraakt;
  • Overlast: de woonfraude geeft overlast. U voelt zich onveilig. 

Laat het nu door ons onderzoeken! Wij werken door heel Nederland.

Observatie:
Huurfraude onderzoek begint vaak met het observeren van de woning. Op deze wijze wordt vastgesteld wie de eigenlijke bewoners zijn. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door te observeren wie 's ochtends de woning verlaat, bijvoorbeeld op weg naar werk of school. Of wie er 's nachts slaapt. Observatie van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en om eventuele huurfraude vast te stellen. Door ruime politie recherche-ervaring en gebruik kunnen maken van technische (hulp)middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Buurtonderzoek:
In het onderzoek naar huurfraude is het houden van buurtonderzoek soms een effectief middel om verklaringen van buren te krijgen over de situatie in het betreffende pand, zeker bij overlast. Zo kan onder andere worden vastgesteld hoe lang de woning al wordt onderverhuurd en waar de eigenlijke huurder verblijft. In overleg wordt vaak ook besloten na het interviewen van de buren een confrontatie aan te gaan bij het bewuste adres om ook van de onderhuurder een verklaring te krijgen.

Al onze bevindingen betreffende het onderhuur onderzoek worden verwerkt in een deskundig rapport. Vele van onze rapportages zijn al diverse malen van doorslaggevende waarde geweest in een rechtszaak en als deskundige rapportage aangemerkt door de rechtbank en verschillende advocaten.

Buiten het feit dan sommige vormen van deze fraude gevaar en/of overlast veroorzaakt kunt u door tijdig ingrijpen veel geld besparen. Meer weten?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.